ATTESTER


Kørekortattest

Hvis du er fyldt 75 år skal du efter 1. juli 2017 ikke længere have en attest fra lægen, men blot melde dig på Borgerservice. 

Læs mere her:
https://www.kk.dk/artikel/forny-koerekort-naar-du-er-70-aar-eller-derover

http://www.kk.dk/koerekort

Skal du have lavet en lægeattest til kørekort, er det vigtigt:

  • Du forud for din planlagte tid, selv udfylder 1. side af blanketten vha. NemID inde på www.borger.dk.

  • Du medbringer briller til brug ved synsprøve, såfremt du bruger briller eller linser. Har du kun linser, medbringes remedier til at tage disse ud.

  • Det er vigtigt at vi har din journal gående mindst 5 år tilbage, så hvis du er ny patient i klinikken, skal du sørge for at din journal er sendt til os fra din tidligere læge(r).

  • Hvis ikke du har mulighed for at udfylde blanketten elektronisk, skal du medbringe et brugbart pasbillede 

 

Sygemelding

Hvis din arbejdsgiver kræver en sygemelding, skal du kontakte os med det samme. Det er vigtigt, at vi kender til din sygdom, ellers kan vi ikke stå inde for attesten.

Arbejdsgiver er forpligtiget til at betale for attesten, men ofte skal man som patient betale i klinikken og få beløbet refunderet hos arbejdsgiveren.

I attesten skal der ikke stå noget om, hvorfor man er syg, det har arbejdsgiver ikke krav på at vide. Dog skal der være en tidsangivelse, som beskriver hvor længe man er syg.

 

Forsikringsattester

Der findes en lang række forskellige forsikringsattester.

I forbindelse med tidsbestilling er det vigtigt at gøre opmærksom på, hvilken attest det drejer sig om,  så vi kan sikre, at der bliver afsat nok tid til konsultationen.

Inden du kommer til konsultationen skal du have udfyldt din del af attesten, så læs den grundigt igennem.

Forsikringsattesten betales af forsikringsselskabet.

 

Graviditet og flyrejser

Ofte forlanger flyselskabet en lægeattest på at graviditeten er ukompliceret, og at lægen ikke fraråder flyvning. Reglerne er forskellige fra flyselskab til flyselskab, så vi anbefaler, at du undersøger, hvorledes det forholder sig hos det flyselskab, du skal rejse med.

Attesten betales af den gravide.