BLODPRØVER


Der er mulighed for at få taget blodprøver her i klinikken mandag-fredag i tidsrummet 8-8.50 i vores drop-in.

Blodprøvetagning uden for dette tidsrum skal aftales med sekretær. 

 

Alle blodprøver skal være aftalt med en læge, medmindre du har en kronisk sygdom, som bliver kontrolleret med faste mellemrum.

Det er også muligt at få taget blodprøver på regionens laboratorier, se adresser og åbningstider her:

https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/i-behandling-paa-hospital/Blodproever-og-EKG-adresser-og-aabningstider/Sider/default.aspx?rhKeywords=blodpr%C3%B8ver

Husk at aftale hvordan og hvornår du får svar på prøven.