HPV-VACCINATION (VACCINATION MOD LIVMODERHALSKRÆFT)


HPV-vaccinationen indgår i børnevaccinationsprogrammet og gives ved 12-års alderen.

Ny forskning har vist, at det kun er nødvendigt med et to dosis-program til piger mellem 9 og 13 år.

Minimumsintervallet mellem de to doser er 6 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for et år.

Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser.

Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald som vanligt 3 måneder.

For piger der har påbegyndt vaccinationen gælder flg.:

  1. Piger, som kun har fået én dosis  i alderen 12-13 år. Såfremt pigen har fået første dosis før hun fyldte 14 år og der er gået under ét år siden første dosis, kan der færdigvaccineres efter et to-dosis-program.
  2. Piger, som har fået to doser  med minimum 6 måneders og maksimum 1 års interval og som har fået første dosis før de fyldte 14 år. Disse piger kan betragtes som færdigvaccineret.
  3. Alle piger som var fyldt 14 år ved første vaccination, eller som ikke er med i de to ovennævnte grupper med mulighed for tilpasning til vaccinationsprogrammet, bør tilbydes færdigvaccination efter et tre-dosis-program.

For mere information:
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/hpv-vaccination